назад

14-07-2020

FERRERO КОДЕКС ПОСТАЧАЛЬНИКА

FERRERO КОДЕКС ПОСТАЧАЛЬНИКА

Компанія Ferrero вважає партнерські відносини і співробітництво з постачальниками взаємовигідними, а також такими, що дають можливість врахувати індивідуальні особливості і високий рівень відповідальності при співпраці в нашому ланцюжку поставок. Партнерство сприяє встановленню довіри не тільки з нашими постачальниками, але і по всьому ланцюжку створення вартості. Ми віддані принципам безперервного вдосконалення в ході спільної роботи з постачальниками і твердо переконані в тому, що це створить загальні та спільні вигоди для нас, наших постачальників і всіх місцевих громад на територіях, де ми присутні.

Даний кодекс дозволяє нам залучати наших постачальників і забезпечувати справедливий, стійкий і прозорий ланцюжок поставок.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Кодекс постачальника підпадає під дію Заяви Ferrero про політику в сфері прав людини и і є доповненням до Кодексу ділової етики і, отже, не змінює і (або) не скасовує останнього і (або) будь-які положення та (або) будь-які угоди, домовленості і контракти з постачальником.

В основі цього Кодексу постачальника лежить підхід комплексної перевірки. Після завершення комплексної перевірки Кодекс постачальника може бути доповнений конкретними установчими документами, які визначають зобов'язання Ferrero, і які засновані на обраних пріоритетах Групи Ferrero.

2. ЗАСТОСУВАННЯ І ЗНАЧЕННЯ

Даний Кодекс постачальника застосовується до всіх постачальників, тобто до всіх постачальників і продавців, які виробляють, торгують, продають, орендують і (або) надають товари або послуги, які входять в ланцюжок поставок Ferrero, і якщо при цьому вони (постачальники і продавці) мають прямі комерційні відносини з Ferrero (далі по тексту Постачальник).

Даний Кодекс постачальника базується на трьох принципах, які є стратегічно важливими для Групи Ferrero:
1. права людини і соціальні практики;
2. охорона навколишнього середовища та сталий розвиток; ) прозорість постачальників.

Кожен з напрямків, викладених в даному Кодексі постачальника, вимагає розробки і впровадження безлічі ініціатив на постійній основі. Ми визнаємо необхідність співпраці зі своїми постачальниками по кожній з цих ініціатив для розробки конкретних і реальних цільових показників, основних етапів і проектів по кожному із розглянутих напрямків. Процес реалізації цих ініціатив буде обґрунтовано враховувати масштаби діяльності Постачальника і пов'язані з нею ризики.

3. ПРАВИЛА ВЗАЄМОДІЇ

В даному Кодексі постачальника викладені наші очікування і правила, які ми застосовуємо з метою забезпечення відповідності принципам, які викладені нижче у розділі 6.

Постачальники Ferrero є нашими ключовими партнерами і зобов’язані дотримуватись у своїх ланцюжках поставок такого ж підходу, який ми використовуємо в нашому ланцюжку поставок. Наші постачальники повинні досягати цього, дотримуючись на місцях цього Кодексу постачальника шляхом впровадження комплексної перевірки по всіх своїх ланцюжках поставок щодо своїх співробітників, агентів, субпідрядників, постачальників і субпостачальників, - оскільки вони беруть участь в наданні товарів і (або) послуг Ferrero. 

Підхід, заснований на комплексній перевірці, гарантує відповідність постачальників цілям даного Кодексу постачальника і може включати в себе надання самодекларації, оцінки в режимі онлайн, оцінки ризиків і впливу, збору даних, внутрішні або сторонні перевірки, а також надання нам сертифікатів, акредитацій і (або ) документів, що підтверджують відповідність Кодексу ділової етики і даного Кодексу постачальника. Постачальники повинні залишатися відкритими для нових інструментів і підходів, які можуть допомогти їм вирішувати і керувати кожним принципом відповідального вибору постачальника стандартизованим і структурованим чином.

Окрім іншого, це включає в себе:

  • наявність ефективної системи управління, наприклад це політика і механізми для проведення комплексної перевірки, звітність по розгляду скарг і відновлення навколишнього середовища, а також всі необхідні методики, цілі, процедури і т. д.;
  • можливість робити їх програми помітними і ділитися з нами інформацією про виконання даного Кодексу постачальника;
  • збір і надання Ferrero конкретних даних для підтримки виконання даного Кодексу постачальника;
  • дотримання всіх законів і нормативних актів, які застосовуються в країнах, в яких працює постачальник (наприклад: закони і нормативні акти, які стосуються санкцій, експортного контролю та зобов'язань по звітності, законодавства про боротьбі з хабарництвом і корупцією, захисту даних, конфіденційності та збереження таємниці, інтелектуальної власності, антимонопольного законодавства і законодавства про захист конкуренції);
  • ведення обліку будь-яких оцінок, результатів і (або) дій відповідно до цього пункту протягом не менше 5 років, якщо триваліший період не передбачений контрактом або чинним законодавством.

Наші постачальники будуть працювати з Ferrero, щоб забезпечити відповідність їх діяльності принципам відповідального вибору постачальників, і співпрацювати так, щоб забезпечити процес безперервного вдосконалення.

4. БЕЗПЕРЕРВНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Якщо постачальник відповідає нашим принципам відповідального вибору постачальників, він також стає учасником процесу безперервного вдосконалення. Тоді будь-який плани дій і конкретні заходи щодо вдосконалення повинні розроблятися у співпраці з нами.

Заходи щодо вдосконалення та (або) пропозиції не є юридичною консультацією і не звільняють постачальників від їх зобов'язань консультуватися з юристами. Крім того, наші заходи і пропозиції щодо вдосконалення не заважають постачальникам виходити за рамки запропонованого.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ

Постачальники повинні підтримувати ділові відносини з Ferrero відкрито і в дусі співробітництва та повідомляти Ferrero про будь-які проблеми, пов'язані з даним Кодексом постачальника, про які Ferrero обґрунтовано очікує повідомлення. Постачальники повинні керуватися здоровим глуздом, з огляду на серйозність і потенційний вплив відповідних проблем на ланцюжок поставок Ferrero при визначенні того, чи підлягають вони повідомленню. Перш за все постачальники повинні повідомляти про будь-які проблеми через свою основну контактну особу в компанії Ferrero. Якщо такої можливості немає, то постачальники повинні зв'язатися з Integrityhelpline.

Ferrero "Integrityhelpline", яка керується третьою стороною, працює на умовах конфіденційності 24 години на добу, 365 днів у році і доступна на 43-х мовах.
За фактом звернення Ferrero негайно проведе розслідування по питанню, яке виникло і обговорить результати з відповідним постачальником. У разі необхідності виправити ситуацію, що склалася, Ferrero залишає за собою право ініціювати відповідні дії, встановивши чіткі терміни та тверді зобов'язання в рамках поставлених завдань.

6. ПРИНЦИПИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

У наступних параграфах описуються три ключові принципи даного Кодексу постачальника. Кожен принцип включає в себе декілька напрямків діяльності, які вимагають програм, процедур і процесів, і наші постачальники погоджуються взаємодіяти з нами по кожному з цих принципів. Постачальники повинні дотримуватись усіх законів та нормативних актів, які застосовуються в країнах, в яких постачальник здійснює свою діяльність. У разі суперечностей між міжнародними стандартами та чинним законодавством, постачальник зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства, шукаючи при цьому способи дотримання цих міжнародних стандартів. Наші комерційні відносини з постачальниками будуть грунтуватися на їх участі і їх проактивній позиції, яку вони будуть займати в реалізації цих принципів.

ПРИНЦИП 1: ПРАВА ЛЮДИНИ І СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ

Захист дітей та відмова від дитячої праці
Постачальник визнає необхідність дотримання прав людини стосовно дітей, наприклад право на освіту, ігри і задоволення базових потреб, дотримується сформульованого МОП визначення мінімального віку початку трудової діяльності і доступу до небезпечних робіт, а також прагне дотримуватись Принципів підприємницької діяльності з урахуванням прав дітей.
Постачальник повинен вжити відповідні заходи і дії для виявлення, запобігання і вирішення проблем по недопущенню дитячої праці, які можуть виникнути у нього в ході його діяльності або у партнерів, з якими він пов’язаний діловими відносинами.

Відмова від примусової, кабальної і обов'язкової праці
Постачальник повинен виступати проти примусової праці, як це визначено МОП, і засуджувати використання всіх форм примусової чи обов'язкової праці, включаючи примусову працю в тюрмах, найману працю, кабальну працю, сучасні форми рабства та будь-які форми торгівлі людьми в нашому ланцюжку створення вартості. Постачальник повинен прагнути до того, щоб всі працівники користувалися свободою пересування. Постачальник не повинен застосовувати до працівників фізичні обмеження, жорстоке поводження, погрози і такі дії, як вилучення і утримання документів, що засвідчують особу, і цінне майно. Всі працівники повинні мати право вільно працювати, заздалегідь знати умови своєї роботи і регулярно отримувати винагороду за працю.

Постачальник повинен вжити відповідні заходи для виявлення, запобігання і виключення ситуацій, пов'язаних з примусовою працею, які можуть виникнути в процесі реалізації його ділових відносин або ж бути якимось чином пов'язаними з його діловими відносинами.

Справедлива заробітна плата
Постачальник повинен забезпечити всім працівникам справедливу і конкурентоспроможну заробітну плату згідно з відповідними конвенціями МОП про заробітну плату, з огляду на потреби співробітників і їх сімей. Механізми оплати праці повинні встановлюватися відповідно до загальних принципів, заснованих на методах, які відображають практику і цінності місцевого ринку.

Робочий час
Постачальник повинен розуміти складність управління балансом між роботою та особистим життям і правом на відпочинок і дозвілля. Постачальник зобов'язаний дотримуватися колективних договорів, якщо такі є, про тривалість роботи та оплачуваної відпустки. Постачальник повинен прагнути забезпечити всім співробітникам збалансовану тривалість робочого часу відповідно до потреб компанії і особистих потреб. Постачальник повинен забезпечувати дотримання конвенції МОП про робочий час і щотижневий відпочинок.

Різноманітність і облік індивідуальних особливостей, відмова від дискримінації та домагання
Постачальник повинен поважати різноманітність і індивідуальні особливості працівників та засуджувати будь-які форми дискримінації і домагань, будь-яку недоречну або зневажливу поведінку, наприклад фізичні і словесні образи та сексуальні домагання на робочому місці або на будь-яких пов'язаних з роботою заходах. Постачальник повинен прагнути вживати активних заходів для забезпечення рівних можливостей для всіх співробітників, включаючи непостійних і тимчасових працівників, сезонних працівників та працівників, зайнятих в країні, відмінній від країни їх походження або національності. Постачальник повинен дотримуватися Конвенції МОП про дискримінацію і міграції при прийомі на роботу. Постачальник повинен вживати відповідні дії і заходи для виявлення, запобігання і пом'якшення дискримінації, яка може виникнути, або до якої може сприяти його діяльність, або яка може бути пов'язана з його діловими відносинами з партнерами.

Свобода асоціацій і колективні переговори
Постачальник повинен визнати право своїх співробітників створювати профспілки і вступати в них за своїм вибором, а також право на ведення колективних переговорів, не побоюючись залякування або репресій. Постачальник повинен виступати проти і робити відповідні дії і заходи для виявлення, запобігання і усунення будь-яких дискримінаційних дій щодо профспілкової організації, членства в профспілці, а також у таких випадках, як заяви про прийом на роботу і рішення про навчання, винагороду, просування по службі, звільнення або переведення. Постачальник повинен дотримуватися Конвенції МОП про свободу об'єднань, колективних переговорів і представників працівників.

Охорона праці і техніка безпеки
Постачальник повинен визнати, що люди є головною цінністю компанії. Відповідно до Конвенції МОП про охорону праці та техніку безпеки Постачальник повинен безперервно виконувати і вживати належні дії і заходи щодо забезпечення і підтримання безпечних і сприятливих для здоров'я умов праці для всіх своїх співробітників шляхом усунення виявлених ризиків, проведення профілактичних заходів, оцінки ефективності цих заходів і прагнення до безперервного вдосконалення. Постачальник повинен прагнути розвивати стійку культуру охорони праці та техніку безпеки в організації.

Екологічні питання, пов'язані з правами людини
Постачальник повинен визнати, що безпечне, чисте і стійке середовище є невід'ємною частиною повного здійснення прав людини. Тому охорона навколишнього середовища має основоположне значення для захисту і поваги прав людини. Постачальник повинен прагнути захищати екосистему, дотримуючись поваги до принципів землекористування, права на землю і традиційну культуру та засоби для існування місцевих громад.
Постачальник повинен продемонструвати практичні дії по охороні навколишнього середовища та екосистеми в якості основи для захисту прав на землю, традиційної культури та засобів до існування місцевих громад.

Процедури відновлення навколишнього середовища і розгляд скарг
Постачальник повинен вжити відповідні дії і заходи для створення ефективного механізму захисту з метою гарантії вирішення питань і проблем прав людини в його ланцюжку поставок.

ПРИНЦИП 2: ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВНЕСОК У СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Відмова від вирубки лісу та розвитку торфовищ
Постачальник повинен вжити відповідні заходи для забезпечення того, щоб його діяльність не створювала негативного впливу на ліси, торф'яники та інші охоронювані території будь-якого масштабу. Крім того, постачальник не повинен поширювати свою діяльність на ліси з високим вмістом вуглецю (HCS) , райони з високою природоохоронною цінністю (HCV) або території, які охороняються законом. При створенні нових виробничих процесів або розширенні існуючих постачальник повинен отримати всі юридичні схвалення і дозволи. Постачальник повинен зберігати документальне підтвердження історії землекористування і надавати його на запит.

Біорізноманіття
Постачальник повинен вжити відповідні заходи для забезпечення збереження біорізноманіття протягом усієї своєї діяльності і всього ланцюжка поставок.

При створенні нових технологій або розширенні існуючих постачальники повинні вжити відповідні заходи для захисту районів з високою природоохоронною цінністю і стимулювання біорізноманіття. Постачальник повинен зберігати документальне підтвердження історії землекористування і надавати його на запит.

Якість повітря і викиди парникових газів в атмосферу 
Постачальник повинен вжити відповідні заходи, щоб звести до мінімуму викиди в атмосферу і вплив на якість повітря, наскільки це можливо, а також впровадити практику для оцінки та скорочення своїх викидів парникових газів в атмосферу і надати їх документальне підтвердження, якщо це потрібно.

Управління та збереження водних ресурсів
Постачальник повинен вжити відповідні заходи, щоб мінімізувати свій вплив на воду, зменшивши її споживання і забезпечивши підтримку або поліпшення якості підземних вод, наскільки це можливо, підтримуючи при цьому збереження водних ресурсів. Постачальник повинен вжити відповідні заходи для надання документального підтвердження своєї оцінки впливу на воду, якщо це потрібно.

Контроль і утилізація відходів
Постачальник повинен вжити відповідних заходів для мінімізації виробництва відходів та споживання природних ресурсів. Постачальник повинен впровадити практики з контролю і утилізації відходів, зменшуючи свої відходи і сприяючи циркулярної економіці.

Управління в області застосування хімічних речовин
Постачальник не повинен використовувати хімічні речовини, які вважаються шкідливими для навколишнього середовища і (або) людей. Постачальники сільськогосподарських товарів забезпечують і просувають по всьому своєму ланцюжку поставок, включаючи і фермерів, скорочення використання хімікатів і добрив.
Постачальник повинен впровадити практику управління в галузі застосування хімічних речовин в своєму ланцюжку поставок. Постачальник повинен надати документальне підтвердження свого контролю в галузі використання хімічних речовин, якщо це потрібно.

Якість ґрунту
Постачальник повинен вжити відповідні заходи для збереження якості грунту і, наскільки це можливо, мінімізувати свій вплив на ґрунт. Постачальники сільськогосподарських товарів забезпечують і просувають по всьому своєму ланцюжку поставок включно з фермерами кращі сільськогосподарські практики і стійкі методи ведення сільського господарства. Постачальник повинен забезпечувати і просувати компостування і повторне використання органічної речовини, а також відновне сільське господарство (тобто методи, що сприяють біорізноманіттю грунту і накопичення вуглецю) .
Постачальник повинен надати документальне підтвердження свого управління грунтом і (або) оцінки впливу на грунт, якщо це потрібно.

Енергоефективність
Постачальник повинен вжити відповідні заходи, щоб мінімізувати споживання енергії, а також впроваджувати стратегії енергозбереження (тобто використання поновлюваних ресурсів і палива, економічні логістичні операції).

Турбота про благополуччя тварин
Постачальник повинен вжити відповідні заходи для забезпечення захисту тварин і дотримання їх благополуччя, прагнучи до постійного систематичного поліпшення моральних і фізичних потреб тварин .

Екостійке пакування
Постачальник повинен вжити відповідні заходи для мінімізації впливу пакування на навколишнє середовище. Постачальник повинен постійно застосовувати принципи екодизайну: виключення непотрібного пакування, вибір по можливості матеріалів придатних до утилізації, скорочення кількості матеріалів - особливо якщо вони надходять з невідновлюваних джерел - і сприяти майбутньому повторному використанню чи переробці пакування.

ПРИНЦИП 3: ПРОЗОРІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Відстеження і керування даними
Постачальник повинен активно задіяти свій ланцюжок поставок, щоб простежувати та підвищувати його прозорість. Постачальник повинен відслідковувати, звідки походить його товар, зберігати критично важливі документи, повідомляти інформацію і керувати нею відповідно до узгодженого набору даних. Постачальник повинен надавати Ferrero зразки партій, а також документи та інформацію про відстеження поставок, якщо це потрібно.

Системи управління
Постачальник повинен забезпечити управління трьома ключовими принципами у своєму ланцюжку поставок, застосовуючи підхід, заснований на комплексній перевірці. Постачальник повинен вжити відповідні заходи для впровадження систем управління, включаючи політику, цілі і процедури. Постачальник повинен проводити тренінги для працівників і (або) співробітників, забезпечуючи зрозумілість і постійне врахування принципів Кодексу постачальника. Постачальник повинен надавати документальне підтвердження, виконання кожного з принципів, якщо це потрібно.

7. 7. ОНОВЛЕННЯ І РЕДАКЦІЯ

Даний Кодекс постачальника буде регулярно оновлюватися і переглядатися, щоб відобразити уроки, отримані з досвіду безперервного вдосконалення. Актуальна версія Кодексу постачальника доступна на нашому веб-сайті www.ferrero.com.
Даний Кодекс постачальника був переведений на різні мови для зручності пошуку і доступний на нашому веб-сайті www.ferrero.com. У разі будь-якої розбіжності між англійською версією та будь-якою перекладеною версією, англійська версія буде мати переважну силу.

8. ЗАЯВА ПОСТАЧАЛЬНИКА

Ми хочемо розвивати довгострокові відносини з постачальниками з метою
подальшого зміцнення нашого партнерства, спрямованого на створення справедливого, стійкого і прозорого ланцюга поставок.

Тому постачальник:

  • погоджується і зобов'язується дотримуватися вищезгаданих умов залучення, які є важливою передумовою для постійних ділових відносин з Групою Ferrero;
  • зобов'язується здійснювати комплексну перевірку, яка може включати в себе застосування самодекларацій, оцінки в режимі онлайн, оцінки ризиків і впливу, збір даних, внутрішні або сторонні перевірки, а також надання нам сертифікатів, акредитацій і (або) документів, що підтверджують відповідність Кодексу ділової поведінки та даним Кодексом постачальника;
  • погоджується з тим, що Ferrero або призначена нею третя сторона можуть проводити оголошені /неоголошені перевірки/ інспекції відповідно до будь-яких домовленостей, угод або контрактів з Ferrero;
  • повинен впроваджувати на місцях даний Кодекс постачальника і проводити комплексну перевірку протягом всього ланцюжка поставок щодо своїх співробітників, агентів, субпідрядників, постачальників і субпостачальників, оскільки вони беруть участь в наданні товарів і (або) послуг Ferrero.