Respect & Responsibility

ПОВАГА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 
Ми підтримуємо захист людської гідності, а також абсолютну та безумовну повагу прав людини скрізь, де діють компанії Групи Ferrero.
Ми підтримуємо заборону експлуатації дитячої, а також примусової праці в межах нашої сфери впливу та впродовж усієї виробничої ланки, використовуючи конкретні юридичні засоби та довірчі відносини з місцевою громадськістю.
Ґрунтуючись на повазі принципу рівності всіх працівників, ми забезпечуємо професійний та особистісний розвиток наших співробітників. Це також сприяє зміцненню тісних зв’язків з місцевою громадськістю у регіонах нашої присутності.
У роботі ми уникаємо будь-якої форми дискримінації в процесі трудових відносин в усіх компаніях нашої Групи, починаючи з моменту найму. Основна мета нашої стратегії в галузі трудових відносин полягає у встановлені довгострокових відносин, що ґрунтуються на принципах професійного росту та визнання заслуг.
Ми гарантуємо свободу вибору для наших працівників щодо членства у профспілках і визнаємо роль профспілок у питаннях трудових відносин.
Захист здоров’я людини та навколишнього середовища перебуває в центрі уваги нашої виробничої діяльності. У процесі управління нашим виробництвом ми раціонально використовуємо ресурси (воду, енергію, сировину та інші матеріали, в тому числі відновлювані ресурси). Ми боремося за зменшення нашого впливу на навколишнє середовище шляхом скорочення викидів, зменшення кількості відходів та їх правильної утилізації.

Respect & Responsibility