ПОВАГА І ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

Турбота про людей, які працюють з нами або ж для компанії Ferrero, глибоко вкорінена в наших цінностях сімейної компанії. Повага прав людини завжди була і залишається нашим безумовним пріоритетом і стосується кожної окремої людини в нашій компанії і спільнотах, де ми працюємо. Ми віддані принципам поваги і захисту прав людини, а також запобіганню та зниженню будь-яких несприятливих наслідків нашої діяльності за допомогою заснованого на належній обачності підходу до прав людини. Наш підхід ґрунтується на Керівних принципах підприємницької діяльності в аспекті прав людини ООН, Міжнародному Біллі про права людини, основних конвенціях Міжнародної організації праці (МОП).

ЗАЯВА FERRERO ПРО ПОЛІТИКУ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Оскільки питання прав людини є дуже складними і вимагають багатоаспектного підходу, ми визначили десять ключових областей, в яких ми приділяємо пріоритетну увагу нашим зусиллям по всьому ланцюжку створення вартості. Заява Ferrero про політику в області прав людини встановлює наші принципи в галузі прав людини для цих ключових областей. У ній також підкреслюється наш підхід до реалізації і взаємодії з усіма нашими співробітниками і діловими партнерами, а також усіма зацікавленими сторонами щодо нашої Заяви про політику в області прав людини.
Заява Ferrero про політику в області прав людини ґрунтується на нашому Кодексі етики, який визначає наше етичне бачення, принципи, цінності і корпоративну відповідальність.
Щоб дізнатися більше про те, як Ferrero взаємодіє з усіма своїми діловими партнерами, будь ласка, ознайомтеся з нашим Кодексом ділової поведінки, в якому викладені керівні принципи Ferrero в області відповідальної ділової практики, і Кодексом постачальника Ferrero, в якому підкреслюються наші очікування щодо відповідальних закупівель сировини для всіх наших постачальників.