Основні показники

Зростання Групи у 2015-2016

ПОКАЗНИКИ У СВІТІ

Група компаній Ferrero затвердила консолідовану фінансову звітність за станом на 31 серпня 2017 року з оборотом 10,5 млрд євро.
Ferrero International S.A., холдингова компанія Групи Ferrero, затвердила зведений фінансовий звіт Групи за комерційний рік, що завершився 31 серпня 2017 року. За даними на 31 серпня 2017 року, Група Ferrero включає в себе 91 компанію і 23 виробничих підприємства. Продукція Ferrero реалізується більш ніж в 170 країнах світу – безпосередньо або через авторизованих дистриб'юторів.
Незважаючи на невизначену ситуацію на світовому ринку, а також серйозні виклики і тенденції, які спостерігалися в галузі, в 2016/2017 році Групі Ferrero вдалося зміцнити свої позиції і підтвердити вже досягнуті результати. Ferrero продовжила збільшувати інвестиції в розвиток своїх брендів, зберігаючи на високому рівні доходи від основної діяльності і наростивши масштаби власних науково-дослідних проектів.
Група, на чолі якої стоять голова правління Джованні Ферреро і генеральний директор Лапо Чівілетті, завершила фінансовий рік з консолідованим обігом 10,5 млрд євро, що на 1,5% більше в порівнянні з попереднім звітним періодом (10,3 млрд євро).
Обсяг продажів готової продукції зріс на 2,2% (при постійному темпі 2,5%) завдяки європейським ринкам, зокрема Німеччини, Польщі, Великої Британії та країн Східної Європи, при цьому залишився без змін в Італії і Франції. Найбільше зростання продажів зареєстрований в країнах Південної і Північної Америки, зокрема в США, Канаді та Мексиці.

ХОРОШІ ПРОДУКТИ, ХОРОШІ РЕЗУЛЬТАТИ

У список брендів, які стали лідерами з точки зору чистого обсягу продажів готової продукції, увійшли NUTELLA®, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno і Tic Tac.

Середня чисельність співробітників Групи в фінансовому 2016/2017 році склала 30 305 осіб, що перевищує показник 2015/2016 року (29 206 осіб). На 31 серпня 2017 року штаті компанії значилося 34 543 співробітників (в порівнянні з 32 990 станом на 31 серпня 2016 року).

ВДОСКОНАЛЕННЯ І РОСТ

У звітному році Група продовжувала інвестувати кошти в модернізацію і розширення своїх виробничих підприємств, втілюючи в життя стратегію корпоративного розвитку в повній відповідності з узятими на себе зобов'язаннями в підприємницькій та соціальній сферах. Реалізація ключових напрямків корпоративної стратегії дозволяє компанії постійно підвищувати якість і конкурентоспроможність продукції, приділяючи в той же час підвищену увагу таким аспектам, як свіжість і безпека продукції, а також виконанням своїх зобов'язань в галузі охорони навколишнього середовища.

У 2016/2017 фінансовому році Група завершила придбання Fannie May Confections Brands, Inc. і брендів Harry London у компанії 1-800-FLOWERS.com, Inc.

Альянс Ferrero і Fannie May являє собою важливе злиття стратегій та корпоративної культури, засноване на сімейних традиціях і високій якості обох брендів.

В рамках стратегії, спрямованої на розробку нових і вдосконалення існуючих технологій, Група Ferrero продовжила процес розширення виробничих потужностей. У звітному році загальний обсяг капіталовкладень в цій сфері склав 744 млн євро (у порівнянні з 631 млн євро за минулий рік). Значна частина від загального обсягу капіталовкладень припала на основні засоби, фабрики і обладнання (660 млн євро в порівнянні з 552 млн євро в минулому році), головним чином в Італії, Німеччині, Польщі, Канаді та Люксембурзі.