назад

14-07-2020

ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ FERRERO В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ FERRERO В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

1. МЕТА
Одним з основоположних принципів роботи Ferrero є визнання заслуг людини і захист її гідності. Крім того, повага до прав і турбота про благополуччя співробітників глибоко укорінені в якості головних цінностей і принципів нашого сімейного бізнесу. Вони є ключовими для забезпечення стійкості комерційної діяльності та формують цінності в тих спільнотах, де ми працюємо.
Ми розуміємо, що питання прав людини досить масштабні, складні і вимагають застосування диференційованого підходу. Тому ми виділили ключові області, де приділяємо таким проблемам пріоритетну увагу протягом всього ланцюжка створення вартоті. У цьому документі - «Заяві про політику Ferrero стосовно прав людини» (далі - «Заява») викладено принципи нашої діяльності в галузі прав людини по кожній з ключових областей. Ми сподіваємося, що всі наші співробітники і ділові партнери будуть узгоджено працювати у відповідності до пріоритетів компанії протягом всього ланцюжка створення вартості.

2. ПІДХІД ТА ЗАЛУЧЕННІСТЬ
Ми віддані принципам поваги і просування прав людини, а також запобіганню та зменшенню негативних наслідків своєї діяльності - шляхом застосування підходу комплексної експертизи по дотриманню прав людини. В основі нашого підходу лежать Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини Організації Об'єднаних Націй, Міжнародний білль про права людини і Основні конвенції Міжнародної організації праці (МОП). У випадку виникнення суперечностей між зазначеними міжнародними стандартами та чинним законодавством ми підкоряємося чинним законам, прагнучи при цьому дотримуватись також і цих міжнародних норм.
В основі принципу дотримання прав людини, яким ми керуємося, лежить важлива угода про взаємодію із зацікавленими сторонами. Ми віддані принципу спільної роботи з працівниками, діловими партнерами і відповідними зацікавленими особами в справі безперервного вдосконалення та твердо переконані в тому, що це піде на користь нам, нашим діловим партнерам і всім місцевим громадам, які знаходяться в сфері впливу здійснюваної нами діяльності.

3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
Ця Заява направлена всім співробітникам по каналах внутрішньої комунікації, а також нашим діловим партнерам за допомогою відповідних бізнес-служб.
Ми робимо належні кроки і заходи, застосовуючи підхід комплексної експертизи в сфері дотримання прав людини з метою визначення, запобігання і врегулювання будь-якого негативного впливу нашої діяльності на дотримання прав людини або в разі, якщо такий вплив безпосередньо пов'язаний з нашою діяльністю, продукцією чи послугами, через ділові відносини. З огляду на системний характер питань в сфері дотримання прав людини ми також очікуємо від своїх ділових партнерів належних кроків і заходів з дотримання принципу комплексної експертизи з метою визначення та врегулювання будь-якого негативного впливу їх діяльності на дотримання прав людини або в разі, якщо такий вплив пов'язаний з діяльністю наших ділових партнерів, через ділові відносини з їх участю.

4. УПРАВЛІННЯ
Контроль за дотриманням принципів Групи Ferrero в сфері прав людини покладено на експертну групу.
Контроль, координацію і взаємодію з внутрішніми стейкхолдерами і зовнішніми кваліфікованими консультантами з питань реалізації принципів Групи Ferrero в сфері прав здійснює комітет по стійкому розвитку. Цей комітет підпорядковується безпосередньо департаменту Групи Ferrero з корпоративної соціальної відповідальності та стійкому розвитку.

5. НАШІ ПРИНЦИПИ
Оскільки питання прав людини є масштабними і складними, ми виділили десять пріоритетних областей, які приведені нижче. Ми маємо намір зосередити свої зусилля саме в цих сферах, проте визнаємо, що з часом на перший план можуть вийти й інші питання, пов'язані з правами людини. Тому ми регулярно переглядаємо свої пріоритети і вносимо відповідні зміни в цю Заяву.

5.1. Захист дітей та відмова від дитячої праці
Ми визнаємо необхідність дотримання прав людини стосовно дітей, зокрема права на освіту, ігри і задоволення базових потреб, дотримуємося сформульованих МОП рекомендацій стосовно мінімального віку початку трудової діяльності, визначень небезпечних робіт, а також прагнемо дотримуватись Ініціативи з прав дитини та принципах ведення бізнесу.

5.2. Відмова від примусової, кабальної та обов'язкової праці
Наша мета полягає в тому, щоб гарантувати всім співробітникам свободу пересування, відсутність фізичних обмежень, жорстокого поводження, погроз і практики вилучення посвідчень, які засвідчують особу, і цінних речей, а також право на вільну працю, своєчасне інформування про умови працевлаштування і регулярну виплату заробітної плати. Ми боремося проти примусової праці, як це визначає МОП, і засуджуємо використання всіх форм примусової чи обов'язкової праці, включаючи примусову працю в'язнів, використання найманої підневільної праці, сучасні форми рабства та будь-які форми торгівлі людьми протягом всього нашого ланцюжка створення вартості.

5.3. Справедлива заробітна плата
Наша мета - забезпечити справедливу і конкурентоспроможну заробітну плату всім співробітникам згідно з відповідними конвенціями МОП про заробітну плату, враховуючи при цьому потреби співробітників і їх сімей. Система оплати праці ґрунтується на міжнародних принципах, формується з урахуванням місцевих особливостей ринку і цінностей, а також відповідно до чинного законодавства і правових норм.

5.4. Робочий час
Ми розуміємо, як важливо забезпечити співробітникам баланс між роботою та особистим життям, а також їх право на відпочинок і дозвілля. Тому ми суворо дотримуємося чинного законодавства і укладених колективних трудових договорів при регламентації робочого часу і оплачуваних відпусток. Нашою метою є забезпечення балансу для всіх співробітників з урахуванням особистих потреб і потреб компанії. Ми дотримуємося чинного законодавства і дотримуємося конвенцій МОП про робочий час і щотижневий відпочинок.

5.5. Різноманітність та облік індивідуальних особливостей, відмова від дискримінації та домагання
Ми цінуємо різноманітність і залученість та засуджуємо будь-які форми дискримінації і домагань, будь-яку недоречну або зневажливу поведінку, зокрема фізичні і словесні образи, а також сексуальне домагання на робочому місці або під час будь-яких заходів, пов'язаних з роботою.
Нашою метою є прийняття активних заходів щодо забезпечення рівних можливостей для всіх, включаючи тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, зайнятих в країнах, резидентами або громадянами яких вони не є. У своїй діяльності ми керуємося конвенціями МОП про дискримінацію і працівників-мігрантів.

5.6. Свобода об'єднань та ведення колективних переговорів
Ми визнаємо право співробітників на створення профспілок і вступ до них на власний розсуд, а також право на ведення колективних переговорів без страху переслідування або покарання. Ми виступаємо проти будь-яких форм дискримінації по відношенню до профспілкових організацій, членства в профспілках та участі в їх діяльності з таких питань, як подача заяв про прийом на роботу і прийняття рішень про навчання, винагороду, просування по службі, звільнення або переведення на іншу посаду. У своїй діяльності ми керуємося конвенціями МОП про свободу об'єднання у профспілки, ведення колективних переговорів і захист прав представників працівників

5.7. Охорона праці і техніка безпеки
Ми визнаємо, що співробітники - це основна цінність нашої компанії. В рамках Конвенції МОП про безпеку та гігієну праці ми постійно працюємо над забезпеченням і підтримкою безпечної і здорової робочої атмосфери для всіх співробітників, усуваючи виявлені ризики, проводячи профілактичні заходи, оцінюючи їх ефективність і прагнучи до постійного вдосконалення. Ми дотримуємося чинного законодавства в галузі безпеки та гігієни праці. Нашою метою є розвиток стійкої культури охорони здоров'я та безпечної праці в організації.
Ми також дбаємо про здоров'я і благополуччя всіх своїх співробітників і заохочуємо до ведення здорового способу життя.

5.8. Конфіденційність
Відповідно до нашої Політики захисту даних ми поважаємо і захищаємо конфіденційність і безпеку особистої інформації своїх співробітників, споживачів, користувачів, продавців, постачальників і клієнтів. Ми дотримуємося норм діючого законодавства і стандартів в сфері захисту персональних даних.

5.9. Екологічні питання, пов'язані з правами людини
Ми визнаємо, що для того, щоб забезпечити дотримання прав людини в повній мірі, необхідно створити безпечне, чисте і стійке навколишнє середовище. Тому охорона навколишнього середовища має основоположне значення для захисту і поваги прав людини. Ми прагнемо захистити екосистему, сприяти більш шанобливому ставленню до використовуваної землі, прав на неї, а також до традиційної культури і засобів до існування місцевих громад.

5.10. Здоров'я споживачів і відповідальний маркетинг
Ми дбаємо про здоров'я споживачів і надаємо прозору, зрозумілу інформацію, яка доступна кожному. Ми дотримуємося Глобальної політики в області маркетингу та реклами по відношенню до дітей, прийнятої IFBA, і є учасниками добровільної ініціативи ЄС «Відповідальна реклама для дітей». Більш детальна інформація про прийняті зобов'язання міститься в документі «Принципи реклами і маркетингу».

Дата публикації: липень 2020 р.