назад

01-02-2022

ХАРТІЯ ПО КАКАО І ПЛАН ДІЙ FERRERO

ХАРТІЯ ПО КАКАО І ПЛАН ДІЙ FERRERO

- Хартія по какао Ferrero та План дій по какао націлені на використання 100% стійкого какао при допомозі сторонніх програм та 96%-й простежуваності до ферм.
- Ferrero зобов'язується реалізовувати подальші заходи щодо боротьби з обезлісненням, експлуатацією дитячої праці та забезпечення стійкості фермерських господарств.


Сьогодні Ferrero публікує свою Хартію по какао та План дій по какао (Cocoa Action Plan), в яких викладено довгострокові цілі компанії зі створення сталої галузі какао на благо людей та планети. У Хартії та Плані дій компанія підтверджує свою незмінну підтримку у забезпеченні доходів фермерів, захисті дітей та розвитку громад, а також сприянні сталому агролісівництву.

Ferrero розпочала свою роботу по відповідальному виробництву какао у 2005 році, приєднавшись до Світового фонду какао (World Cocoa Foundation) та трохи пізніше – до Міжнародної ініціативи з какао (International Cocoa Initiative). Какао, яке наразі закуповує Ferrero, є на 100% стійким та сертифікованим відповідно до стандартів провідних органів із сертифікації та інших незалежних організацій, таких як Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade та ін. Ferrero закуповує практично весь обсяг какао у відомих фермерських спільнот, що дозволяє забезпечити ефективний процес простежування протягом усього ланцюжка постачання. На сьогоднішній день ланцюжок постачання какао Ferrero вже на 96% простежується до рівня ферми.

Публікуючи Хартію по какао, Ferrero визнає, що проблеми ланцюжка поставок какао складні і тому мають вирішуватися у партнерстві з фермерами, промисловістю, спільнотами, неурядовими організаціями (НУО) та урядами. Цілі, викладені в Хартії, згруповані за чотирма основними напрямками:
- забезпечення стійкості фермерських господарств: надання адресної підтримки фермерам з метою підвищення продуктивності та диверсифікації доходів;
- права людини та соціальні практики: захист прав дітей у спільнотах, які вирощують какао;
- охорона навколишнього середовища: підтримка фермерів при переході на агролісомеліоративні системи;
- прозорість: ланцюжок поставок, що простежується, оцінка ризиків та розкриття інформації про досягнутий прогрес.

У Плані дій Ferrero по какао визначені шляхи досягнення поставленої мети. Ініціативи, які реалізовуються на даний час, включають наступне:
- плани розвитку фермерських господарств та види діяльності, що приносять дохід, виплати фермерам грошової премії понад ринкову ціну для підтримки господарств, які вирощують какао;
- партнерство, спрямоване на впровадження систем захисту дітей та планів розвитку громад для вирішення проблеми експлуатації дитячої праці;
- співпраця з Ініціативою по какао та лісах (CFI) з метою припинення обезліснення в секторі какао та сприяння стійкій агролісомеліорації;
- зміцнення партнерських відносин з постачальниками та створення платформи, що забезпечує прозорість всього ланцюжка постачання Ferrero.

Щороку Ferrero публікуватиме звіт про прогрес, досягнутий у реалізації свого Плану дій по какао. Перший звіт про виконану роботу буде опубліковано у 2-му кварталі 2022 року.

Марко Гонсалвес, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer Групи Ferrero: “Хартія по какао та План дій Ferrero наголошують на прагненні нашої компанії стати драйвером сектору какао, де створюється цінність для людей та навколишнього середовища. Завдяки нашому особливому підходу до відбору постачальників ми добре знаємо фермерів та громади, у яких закуповуємо сировину, і саме це дозволяє нам надавати їм цілеспрямовану підтримку. Ми маємо намір активізувати наші зусилля в цьому напрямку, щоб досягти стійких змін у секторі какао”.